Ние учениците од IV-а одделение од оу „Димитар Македонски“ по повод
денот без автомобили ви порачуваме….

* Оставете ги автомобилите, зошто ја загадуваат земјата планета!
* Возете велоспеди, за да бидете поздрави и повитални.
* Велосипедот зафаќа помалку место за паркирање.
* Велосипедот не испушта отровни гасови.
* Возете ролерки и тротинети !
ne4
ne5