На ден 31. 12. 2011 година учениците од II  и VIII  оделение гостуваа во емисијата Журнал на телевизија сител. Поканата за гостувањето беше по повод креативно изработените новогодишни честитки, кои беа испратени по објавениот конкурс од телевизија Сител. Учениците пееја новогодишни песни и им подарија новогодишни изработени украси и цртежи.