Во нашето училиште од почетокот на оваа учебна година наставниците можат да користат интерактивна табла MIMIO. Со ова во целост училиштето ги применува современите интерактивни начини на реализирање на наставни содржини. Наставниците користат образовни апликации за електронско проверување на учениците.

Видео

Видео 2