На 01.02.2013 година, ученицте од нашето училиште, од третите оделенија заедно со нивните наставнички ја посетија општината Аеродром и се запознаа со работата во неа. Тие се запознаа и со управувањето на градоначалникот на општината Ивица Конески, а и со работата на советот на општината.

Видео…