Учениците од вторите одделенијаги посетија етнолошкиот музеј и старата скопска чаршија. Ова се дел од фотографиите од таа посета…