Почитувани ученици и родители,

резултатите од екстерното оценување на учениците се објавени во училиште. Приемот и внесот на приговори ќе се одвива следните три дена по објавувањето и тоа на 26, 29 и 30.06. 2015.