На 15.02.2016 година се одржа училишен натпревар по математика за учениците од 4-9 одделение. На натпреварот учество земаа поголем број ученици под менторство на наставниците:

Маја Буклеска, Марина Спасовска, Лидија Балџиева – 4то одделение

Мери Џековска, Ангеликија Парталоска – 5то одделение

Александар Трајанов – 6то одделение

Ана Арсиќ- 7мо одделение

Јулијана Тодоровска – 8мо одделение

Учениците кои постигнаа најдобри резултати и ќе земат учество на општинскиот натпревар, кој ќе се одржи на 27.09.2016 година се дадени во следната табела:

natprevar-mat2016-page-001