Секретаријатот за европски прашања оваа година организира проект „Отворени денови на Секретаријатот за европски прашања за ученици од петто одделение“ со цел учениците да се запознаат одблизу со суштината и темелните вредности на Европската Унија. Петтоодделенците од нашето училиште реализираа посета на Секретаријатот на 04.04.2018 (петок).