Реализирани активности во рамките на неделата за прифаќање и подигнување на свесноста за аутизмот.