Термини додатна дополнителна одделенска настава за месец март

Термини додатна дополнителна предметна настава за месец март

Термините кои се дадени во продолжение се истите и за месец Октомври, 2022 година.