Се ближи крајот на учебната година за полуматурантите, се поставува дилемата каде понатаму?!

Добрата информираност во врска со професијата со која сака да се занимава ученикот многу влијае при конечниот избор и носење на одлука. Добрата информираност на ученикот ќе му овозможи тој да донесе правилна одлука поврзана со неговите потреби, амбиции и желби.

Согласно состојбата во која се наоѓаме, некои училишта веќе доставија до нашето училиште промотивен материјал во електронска форма за упис на ученици во средно образование за следната учебна 2020/21 година, во интерес на професионалната ориентација на учениците од деветто одделение.

 

Насоки

Средно училиште на Град Скопје „Владо Тасевски“ – Скопје

https://www.youtube.com/watch?v=D5aGSUxv9Vw&t=3s

Средното градежно гимназиско училиште на Град Скопје „ Здравко Цветковски“

Гимназиско-образование

Средното училиште на Град Скопје „ Димитар Влахов“

Средното училиште на Град Скопје „ Кочо Рацин“

Средното општинско стручно училиште „ Илинден“

Леток за упис

Средното училиште на Град Скопје „ Ѓорѓи Димитров“

Техничар за пејзажен дизајн

Техничар за мебел и ентериер

Столар

Flaer Georgi Dimitrov 2020

Се ближи крајот на учебната година за полуматурантите, се поставува дилемата каде понатаму?!

Тука имате предлози и идеи за вашето понатамошно образование.