ООУ „Димитар Македонски“

Обуки

Вработени

Часови

Сметки

За нас

ООУ „Димитар Македонски” се наоѓа во населбата Лисиче, на улица „Ѓуро Малешевац” бр.2, Општина Аеродром, Скопје. Изградено е во 1964 година со Решение бр.279 на Општинско собрание на Општина Кисела Вода како донација од Република Франција,  по катастрофалниот земјотрес во Скопје  1963 год. Основна дејност е реализација на воспитно-образовен процес во основното образование. Наставата се одвива во две смени  на македонски наставен јазик и кирилско писмо.

адреса

улица „Ѓуро Малешевац” бр.2, Општина Аеродром, Скопје.

електронска пошта

телефон

02/2440011

МОТО

Љубов и сонце за сите деца.

СЛОГАНИ

  • Доброто училиште е пример за праведност;
  • Можеби не си секогаш во право, сослушај го другиот;
  • Соработката, толеранцијата, довербата и почитувањето се услови за правилен развој и функционирање на училиштето;
  • Само со заедничко решавање на проблемот ќе ја оствариш целта;
  • Почитувај ги личните вредности, преку нив ќе најдеш разбирање;

Проекти и активности

Еразмус+ проект „Училишна градина за пермакултура“

 

“School Permaculture Garden”, под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени

Од 4-8.04.2022 година тимот од нашето училиште, составен од Директорката, 2 одделенски наставници, 2 наставници по англиски јазик и 8 ученици од петто одделение, учествуваа во активности при мобилност во Златар Бистрица, Хрватска.

Прочитај повеќе…

 

“Употреба на социјални медиуми, рационално, ефективно и безбедно”

(“Using Social Media Rationally, Efficiently and Safely”) под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени.

Од 8 до 14 декември 2018 година, во градот Ердемли во Турција се оствари првата Транснационална средба на претставници од нашето училиште со претставници од училишта од Полска, Турција, Хрватска и Португалија. Целта на оваа средба беше да се договорат следните активности и мобилности на наставници и ученици, во рамките на проектот. Претставници од нашето училиште беа Директорката и координатор на проектот Јулијана Тодоровска, психологот Татјана Алексова- Славковска и наставничката по англиски  јазик Оливија Жежова.

Подрачја на промени, приоритети и цели

Ресурси, Учење и настава и Постигање на учениците

Подрачјата на промени се произлезени од приоритетите и целите во Развојното планирање на училиштето, а тоа се: Ресурси, Учење и настава и Постигање на учениците

 

Транспарентност во училиштето

Да се зголеми транспарентноста на оценувањето на учениците

Создади стратегија

Создавање стратегија за работа со ученици кои побрзо напредуваат.

Подобра организација на работите

Реорганизација на работата на техничкиот персонал заради обезбедување време за подобро чистење на училниците и кабинетите помеѓу смените посебно во одделенска настава (класична и целодневна).

 Постови

Ликовен конкурс на Ладна

Детскиот ликовен конкурс се организираше и се спроведе на целата територија на Република Северна Македонија, под мотото “Моето чисто маало”.  Детските цртежи во категорија 7-10 години, нашата ученичка од 3-в одделение Калина Коколанска освои 1 место и награда од...

Државен натпревар по географија

На 09.06.2022 г. беше доделувањето на наградените ученици кои учествуваа на државниот натпревар по географија кој се одржа на 04.06.2022 година. Ученикот Дамјан Кузевски од 6-б одделение освои 5-то место. Честитки за ученикот и менторот Сузана Кузмановска, наставник...

Републички литературен детски фестивал „Ракатки“ – 2022 година

На ден 4.6.2022 година во ООУ,,Блаже Конески"- Аеродром се одржа XVIII-от Републички литературен детски фестивал „Ракатки“ – 2022 година. Нашата ученичка од 5 в одделение Ива Петреска учествуваше со својата литературна творба за која има освоено 3 место, ментор Маја...

Вело активност со 3-то одделение

Вело активност реализирана со учениците од 3 -то одделение, наставници Зорица Младеновска и Елена Димовска. Учениците возеа велосипеди, тротинети, ролери, се стекнаа со нови вештини при управување со...