Професионален развој-сертификација на наставниците во ОУ,,Димитар Македонски,,

Преку проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП) во текот на оваа учебната година започна сертификацијата на наставниците во училиштето. Наставниците се сертифицираат за реализирање на настава со компјутери и формативното оценување на наставниците. Сертифицрањето ќе трае до крајот на оваа учебна година.

Реализација на часови со интерактивна табла

Од оваа учебна година наставата во училиштето ќе може да се рализира со користење на интерактивната табла.
tabla