Согласно наставните планови по македонски јазик во подрачјето „Медиумска култура“ за учениците од I – V одделение во училиштето беше организирана театарска претстава „Итриот и завидливиот“ од страна на театарот Колозови.