На ден 31.12.2012 година, учениците од трето -б одделение организираа новогодишна прослава. Сите насмеани и весели со голема радост ги примија новогодишните пакетчиња, а потоа се веселеа и играа на песничките од ,,Златно славејче,,.Новогодишната прослава заврши весело со најубави честитки за во новата 2013 година.