И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат учениците дека на 01.09.2014год. (понеделник)  започнува учебната 2014/2015 година. Сите ученици треба да бидат облечени во училишните униформи. Истите ќе бидат построени во училишниот двор во 7,45 часот и по завршување на химната, заедно со своите...

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 01.09.2014год.(понеделник) ќе се одржи свечен прием на првачињата во просториите на училиштето со пригодна програма, а истата ќе започне во 9,30...

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА

Во прилог може да ги погледнете следниве документи, кои се однесуваат на упис на првачиња за учебната 2014/15 година… ОГЛАС за запишување првачиња СООПШТЕНИЕ за упис на првачиња ОДЛУКА за комисија за упис на првачиња РЕОНИ и УЛИЦИ за опфат на...

СООПШТЕНИЕ за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/14 год.

С О О П Ш Т Е Н И Е           за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/14 год. Во прво одделение се запишуваат деца родени во 2007 год. кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и деца родени до 31 01.2008 год., по пртходно барање...