Во согласност со наставниот план и програм за IV одд. во рамките на предметот „ Природа“ учениците од четвртите одделенија од нашето училиште на ден 11.02.2013  ја посетија Метеоролошката станица во Скопје. Учениците при оваа посета беа водени од страна на стручното лице метеоролог кој им ги презентирше мерните инструменти кои ги следат временските промени во нашиот град.

Видео