Учениците од 6-те одделенија заедно со своите наставници, на 14.3.2014 ја посетија спомен куќата на Мајка тереза и ги разгледаа спомениците и другите градби од проектот „Скопје 2014“. Дел од таа посета е забележан преку следното видео