И учениците од нашето училиште ја следеа оваа појава…фото