Активностите по повод Денот на дрвото под мотото „Засади ја својата иднина“ во нашето училиште беше одбележано со низа активности, меѓу другото ликовната секција и учениците од радовната настава по ликовно изработуваа ЕКО плакати, флаери, правила, пораки со ЕКО содржини.

Сите избрани творби беа изложени како галерија во ЕКО катчето во холот на училиштето, каде самите ученици ги уредуваа.

Во електронска форма учениците исто така изработуваа ЕКО презентации, каде ќе бидат прикажани на страниците  на нашето училиште. Сите активности по повод денот на дрвото се поткрепени со фотографирање на активностите и во електронска форма се препратени до училишниот и – меил страна.