16 Октомври го одбележуваме светскиот за борба против гладта. По тој повод учениците од нашето училиште иработуваа креативни презентации, цртежи, литературни творби, видео пораки и разни други изработки.

Учениците од II-б одделение реализираа активности за одбележување на Денот на глатта. Следеа презентација за проблемот со недостиг на храна во светот, се поттикнаа да штедат за гладните и изработија ликовни творби за  храната која треба да биде здрава.

Цртежи и слики, мисли запишани врз слики од III-а одделение, по повод Денот на гладта.

Презентација подготвена од Елеонора Спасовска, Дора Јордановска и Ива Иваноска од VI-б одделение, со наслов “Сиромашните и гладните во светот”

[ngg src=”galleries” ids=”84″ display=”basic_slideshow”]

Интересна презентација за здравата храна изработена од учениците од I-a одделение, со наставничките Маја Јовановска и Лила Велковска.

V-б одделение направија презентации со наслов “Здрава храна”.

https://www.canva.com/design/DAEs4S_peXc/Mk2KVdAkdNVQl8_TmB5ROA/watch?utm_content=DAEs4S_peXc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEs0iknigs/_QQ4nF8TLHpv-lYUzTY0Pg/view?utm_content=DAEs0iknigs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEs5AvjBNE/ghVpF4diL26BjOSCkMoMnA/view?utm_content=DAEs5AvjBNE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Учениците од 5в одделение и одделенската наставничка Маја Буклеска ја одбележаа Недела на гладта.

Учениците од III-в одделение исто така изработија видео презентација со многу убави цртежи, творби и пораки.

https://www.canva.com/design/DAEs6DFK6_I/FMgDQEUn12rk3RUqZYXc2Q/view?utm_content=DAEs6DFK6_I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#10