ООУ „Димитар Македонски“

Обуки

Вработени

Часови

Сметки

За нас

ООУ „Димитар Македонски” се наоѓа во населбата Лисиче, на улица „Ѓуро Малешевац” бр.2, Општина Аеродром, Скопје. Изградено е во 1964 година со Решение бр.279 на Општинско собрание на Општина Кисела Вода како донација од Република Франција,  по катастрофалниот земјотрес во Скопје  1963 год. Основна дејност е реализација на воспитно-образовен процес во основното образование. Наставата се одвива во две смени  на македонски наставен јазик и кирилско писмо.

адреса

улица „Ѓуро Малешевац” бр.2, Општина Аеродром, Скопје.

електронска пошта

 

 

телефон

02/2440011

М И С И Ј А

Демократска средина, каде што соработката, почитувањето и еднаквоста ги негуваме како висок приоритет, со изградена клима за современо, квалитетно и ефикасно учење и остварување на личниот и професионален развој.

В И З И Ј А

Со создавање позитивна средина за стекнување трајни и висококвалитетни знаења со современи средства и услови, следејќи ги светските трендови во областа на образованието, екологијата, демократијата, овозможувајќи им на учениците чувство на еднаквост, припадност, самоувереност и стекнување навики за доживотно учење.

МОТО

Љубов и сонце за сите деца.

СЛОГАНИ

  • Доброто училиште е пример за праведност;
  • Можеби не си секогаш во право, сослушај го другиот;
  • Соработката, толеранцијата, довербата и почитувањето се услови за правилен развој и функционирање на училиштето;
  • Само со заедничко решавање на проблемот ќе ја оствариш целта;
  • Почитувај ги личните вредности, преку нив ќе најдеш разбирање;

Проекти и активности

Еразмус+ проект „Училишна градина за пермакултура“

 

“School Permaculture Garden”, под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени

Од 4-8.04.2022 година тимот од нашето училиште, составен од Директорката, 2 одделенски наставници, 2 наставници по англиски јазик и 8 ученици од петто одделение, учествуваа во активности при мобилност во Златар Бистрица, Хрватска.

Прочитај повеќе…

 

“Употреба на социјални медиуми, рационално, ефективно и безбедно”

(“Using Social Media Rationally, Efficiently and Safely”) под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени.

Од 8 до 14 декември 2018 година, во градот Ердемли во Турција се оствари првата Транснационална средба на претставници од нашето училиште со претставници од училишта од Полска, Турција, Хрватска и Португалија. Целта на оваа средба беше да се договорат следните активности и мобилности на наставници и ученици, во рамките на проектот. Претставници од нашето училиште беа Директорката и координатор на проектот Јулијана Тодоровска, психологот Татјана Алексова- Славковска и наставничката по англиски  јазик Оливија Жежова.

Подрачја на промени, приоритети и цели

Ресурси, Учење и настава и Постигање на учениците

Подрачјата на промени се произлезени од приоритетите и целите во Развојното планирање на училиштето, а тоа се: Ресурси, Учење и настава и Постигање на учениците

 

Транспарентност во училиштето

Да се зголеми транспарентноста на оценувањето на учениците

Создади стратегија

Создавање стратегија за работа со ученици кои побрзо напредуваат.

Подобра организација на работите

Реорганизација на работата на техничкиот персонал заради обезбедување време за подобро чистење на училниците и кабинетите помеѓу смените посебно во одделенска настава (класична и целодневна).

 Постови

Час по Вештини на живеење

Учиме да шиеме на часот по Вештини на живеење со учениците од седмо одделение. Предметен наставник Ева Матевска Мишева

Посета на Собранието на РСМ

На ден 24.11.2023г учениците од 9то одделение заедно со наставничката по граѓанско образование Ева Матевска Мишева,педагог Татјана Трајковска и наставничката по македонски јазик Виолета Јовановска беа во посета на Собранието на РСМ.Ова е уште еден доказ дека нашето...

Резултати од конкурсот за осигурување

На 18.11.2023 г. во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурувањето се одржа свечено доделување дипломи на учениците и нивните ментори на литературниот и ликовен конкурс на тема „Моја инвестиција– полисата за осигурување“. Овој конкурс е во организација на...

Најдобар просветен работник за учебната 2022/23 година

Во просториите на Општина Аеродром, денеска градоначалникот Тимчо Муцунски ги врачи признанијата на најдобрите просветни работници од сите основни училишта на територијата на општината Аеродром за учебната 2022/23 година. Признанието и наградата на наставник од нашето...