ЕРАЗМУС+ проект „Прва помош и здрав живот“

Во рамките на програмата Еразмус+, К229 (Стратешки партнерства за училишни размени) училиштето во 2019 година е добитник на грант за реализација на проект „Прва помош и здрав живот“.

Заради условите со Ковид пандемијата, мобилностите беа одложени и сите активности предвидени со апликацијата ќе се реализираат од септември, 2022 година.

Училиштето е во партнерство со училишта од Шпанија, Португалија и Словачка.

Училишниот тим е во состав:

  • Јасмина Хаџи-Димова, координатор
  • Јулијана Тодоровска, проект менаџер
  • Елизабета Матиќ, член
  • Оливија Жежова, член

Активностите од проектот се реализираа во текот на четири мобилности на наставници и ученици во:

  • Шпанија, Валенсија, септември, 2022 година
  • Португалија, Алижо, ноември, 2022 година
  • Македонија, Скопје, март, 2023 година и
  • Словачка, Серед, мај, 2023 година.

Сите крајни продукти(видеа, постери и сл.) од активностите за време на мобилностите, но и помеѓу мобилностите се објавени на веб-страната на проектот

https://sites.google.com/colegiosocorro.es/fahl-website-erasmusplus/other-products?authuser=0

и Facebook страната https://www.facebook.com/profile.php?id=100075895996753

Skills

Posted on

June 16, 2022

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *