Еразмус+ проект „Училишна градина за пермакултура“

“School Permaculture Garden”, под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени

Од 6-10.12.2019 година тимот од нашето училиште, составен од Директорката, одделенски наставник и наставник по англиски јазик, ќе присуствува на координативен состанок за Проектот “Училишна градина за пермакултура” (“School Permaculture Garden”) под програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Партнерства за училишни размени, во Гудја, Малта. 

Учениците и наставниците од нашето училиште беа запознаени со целите на проектот, очекуваните резултати и активностите кои следат.

Преку информативен постер кој е поставен во училиштето и на веб страната на училиштето, е симболично претставено партнерството меѓу нашето училиште и училишта од Малта. Исланд и Хрватска. 

За сите активности кои ќе се реализираат во рамките на проектот, редовно ќе информираме на нашата веб и Facebook страница.

Short-term joint staff training events/ Мобилност на наставен кадар

За време на мобилноста во Малта во декември, 2019 партнерите зедоа учество во обука за пермакултура, која беше реализирана од експерти.

Беше реализирана посета на Даар Јакоба, во училиштето-партнер и ги научија основите на организирање градина за пермакултура, кои растенија може да се одгледуваат, како да се користат црвите за обработка на земјата и сл.

SPG5 on Facebook

An expert Kinga Milankovics, who is also participating in the

project, created a Facebook group about permaculture called

Permaculture for Schools, Teachers, Parents

https://www.facebook.com/groups/435350520511809/

Активности, Ноември 2020