На 21.10.2021 (четврток) на игралиштето во училишниот двор на ООУ „Димитар Македонски“ ќе се реализираат активности во рамките на Проектот Редовно на часови: АКЦИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Првите активности кои ќе се реализираат во рамките на овој проект се под наслов АЈДЕ ДА СЕ ЗАБАВУВАМЕ.

Игрите ќе бидат од забавен карактер. Во игрите ќе бидат вклучени вкупно ученици од прво до трето одделение, ученици од четврто до деветто одделение, родители, одделенски наставници, наставници по ФЗО и стручни соработници.

Повеќе за проектот може да прочитате на https://www.stepbystep.org.mk/tekovni-proekti/redovno-na-chasovi.