Од 11.12 2009 год. до 15.12.2009 год. во училиштето се организира семинар со одделенските наставници. На семинарот наствниците ќе се стекнат со знаења за реализација на образовниот програм ТООЛКИД, кој ќе можат да го применат по изборниот предмет Работа со компјутер со учениците од I-III одделение.
Еве сега и неколку фотографии.

Slika-1Slika-2Slika-3

Slika-4Slika-5Slika-6