Детската организација во нашето училиште ја води наставничката весна Димковска

priem-do1

priem-do2

priem-do3

priem-do4