Посета на Републичкото Собрание

На ден 20.04.2010 учениците од О.У. „Димитар Македонски“  направија посета на Републичкото Собрание.
Од вработените во Собранието, на учениците им беше направена презентација за улогата и задачите на Собранието, како и посета на Салата за состаноци, просториите за прием на гости, просториите каде работат комисиите, претседателската просторија…

Погледнете ја Презентацијата