По повод „Ден на дрвото“, на , 30.3.2010 година  во училиштето беа засадени дрвца исто така се организираше и акција за уредување на училишниот двор.

Ученици од шесто одделение учесвуваа во садење на дрвца што се одвиваше на локацијата  Мршевци.

7

7