За наставници од училиштето во месец април беше реализирана обука за снимање на доби училишни практики. Оваа обука беше повторно поддржана од USAID проект за основно образование ПЕП. Наставниците се стекнаа со знаење како да снимаат часови и истите да бидат поставени на SchoolVideo Mk.
Untitled-1