ОУ,,Димитар Македонски,, го прослави 47 роденден

Од 15.05.-20.05.2011 година по повод Денот на училиштето беа организирани повеќе манифестации. Учениците твореа, сликаа на дадена тема. Со организираа спортски натпревари помеѓу учениците од нашето училиште и учениците од основните училишта ,,Гоце Делчев,, и ,,Браќа Миладиновци,,

Видео бр. 1
Видео бр. 2
Видео бр. 3