Брошурата за родители и ученици можете да ја видите или симнете на следниот link