Учениците од ОУ,,Димитар Македонски,, во соработка ПСУ,,Петта приватна гимназија, Средношколскиот ,,Клуб 5,, и во соработка на со клубот на млади на Црвен крст на град Скопје учесвуваа во волонтерската и хуманитарна акција за прибирање на облека. Акцијата траеше во месец ноември.
slika-3
Slika-1
Slika-2