На ден 15.12.2011 година,беше одржана Новогодишна работилница со учениците и родителите од II а одделение. На работилницата родителите ја покажаа својата креативност и со задоволство се дружеа со своите деца. Работилницата беше одржана со цел да се украси училницата за новата 2012 година, а воедно и да се поттикнат родителите за поактивно дружење со своите деца.