На ден 14.12.2011 година, наставниците од нашето училиште кои учествуваа на наградниот ликовен и литературен конкурс на тема”Убаво е кога сме заедно”, присуствуваа на доделувањето на награди во Детскиот Центар “Џунџуле”. Меѓу повеќето наградени ученици, нашето училиште освои и прво место. Наградена беше ученичката Ана Велјановска од II а одделение.