По повод Новогодишните празници, учениците од 3б одделение и одделенските наставници Маја Буклеска и Даница Марковска во соработка со родителите со кои беше одржана Новогодишна работилница организираа Новогодишна продажба. Низ фотографии можете да ги погледнете Новогодишните украси кои допринесоа учениците да бидат среќни и задоволни.  На крајот од успешната продажба учениците заслужено се почестија