По повод Новогодишните празници, на ден 29.12.2011 год. учениците од 3б одделение и одделенските наставници подготвија Новогодишна претстава која ја изведоа пред родителите и роднините.