На ден 7.03.2012 год. се организираше хуманитарна акција – продажба на детски изработки. Средствата се наменети за операција на наш ученик. Учениците со задоволство ја прифатија идејата и веднас се ангажираа околу изработката на разни предмети и украси. Учество земаа сите ученици од насето училиште, како и вработените. Голема благодарност и до родителите кои дадоа свој придонес во оваа наша акција. Се надеваме дека овие средства ќе дадат мал придонес во оздравувањето на нашиот другар, пријетал, ученик.

Хуманитарна акција – Видео