По повод 1 Април – денот на шегата, учениците од IIa одделение работниот ден го поминаа маскирани и со задоволство се претставија со своите креации.