По повод ,,Ден на дрвото,, оваа година под мотото ,,Садница плус,, учениците од училиштето учествуваа во садење на семки од јасен. Беа опфатени сите ученици  во училиштето.Секој ученик да се почустува активен дел од голем проект и од целината која функционира.

– Да се поттикне индививдуална одговорност, но и да се јакне довербата, синергијата и заедништво.

– Да дојде до израз едукативноста, полезноста и благодарноста на проектот, кој има  „Порака плус“

– Да се развие трпеливост кај учениците за далекусежни проекти