Мали, но сепак креативни. Нашата креативност ја покажавме и за Велигденските празници. Преку изработките учениците се оспособија да направат избор на идеја, да ги применат различните материјали и техники во ликовното изразување и да го разберат и доловат значењето на празникот поврзан со верската традиција.

Учениците од IIa одделение и менторите Маја Христова и Марија Анѓелевска,