По повод кампањата за здрава храна, организиравме работилница на која: цртавме, боевме, пишувавме пораки и направивме мала ликовна изложба. Целта на оваа работилница беше да се стекнат знаења за значењето на здравата храна за човекот, а посебно за децата и секако да се поттикнат да ја користат во секојдневната исхрана.

Учениците од  IIa  одделение и менторите Маја Христова и Марија Анѓелевска

Ново видео