Видео

Видео од мултимедијалниот проект „Време и традиција“ виртуелна екскурзија работено според конкурсот „Мостови на пријателството“ објавен на  рускиот портал http://bridges.edu.yar.ru