На ден 05.06.2012,изведена е еднодневна пролетна екскурзија во Пелинце-Кумановско од спортско-рекреативен карактер.

Учениците од IIа одделение

Одделенски наставници:Маја Христова и Марија Анѓелевска