По повод почетокот на новата учебна година во нашето училиште се организираше приредба за прием на првачињата.