Во текот на месец Септември, се обидовме на првачињата, училиштето да им го направиме пријатно место за учење. Преку игра меѓусебно се запознаваа, учеа за геометриските тела и форми, овошјето, истражуваа…

Погледнете го краткиот видео запис!