На ден 21.11.2012 год. се одбележа Денот на дрвото.

 

Учениците од II а одделение по повод Денот на дрвото ја покажаа креативноста со драматизација „ Мајката на годишните времиња“, рецитал „Есенска песна“, со костими соодветни за Денот на дрвото. Дел од учениците работеа на компјутери – цртање дрво во Paint и изработка на цртежи со разни материјали (природни листови, фломастери, колаж…).

Денот на дрвото се одбележа со цел да стекнат знаења за заштита на природата и користа од неа (садење на дрвја во шумите и парковите), за почиста и здрава средина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВИДЕО 1
ВИДЕО 2…
ВИДЕО3…
ВИДЕО4…
 

Одделенски наставници

                                                        Ангеликија Парталоска

Лидија Балџиева