Учениците од прво одделение месецот октомври го посветија на есента. Погледнете го краткиот видео запис за активностите на учениците: учење преку игра, користење на ИКТ, истражување, логичко размислување, натпреварување, сликање, моделирање…

ВИДЕО…

Одделенски наставници:

Маја Буклеска

Андријана Ничевска