Изведбена активност. Да, нашите мали вешти рачиња умеат да моделираат и обликуваат. Потоа нашата креативност ја пренесуваме и на компјутери. Она што го изработивме, го цртаме и боиме во програмот ToolKid. Целта ни е да ја развиеме креативноста и вештината за обликување на предмети, како и усовршување на работата со компјутери.

Учениците од IIIa одделение

Одделенски наставници:Маја Христова Марија Анѓелевска