Учениците од Iб одделение на часот по македонски јазик го покажа својот талент за глума на тема „Дедо Медо и крушката“. Часот беше реализиран со цел кај учениците уште од најрана возраст да се развие интерес и љубов кон драматизацијата, да ја разберат и доживеат содржината, да се усоврши говорот и да се негува јазичната култура.

Одделенски наставници: Сашка Вукелиќ Александра В.Танчевска